Care Diagnostica, Germany/КАРЕ Диагностика Лаборреагенциен ГмбХ, Германия